Archive

Mewn Tiwn – Prosiect Live Music Now Cymru / Mewn Tiwn – In Tune – Live Music Now Wales Project

Sgroliwch lawr ar gyfer y Saesneg / Please scroll down for English
Annwyl gyfaill,

Yn isod, fe welwch chi rywfaint o wybodaeth a allai fod o ddiddordeb.

Mewn Tiwn: Prosiect cerddoriaeth newydd Live Music Now Cymru
Mae Live Music Now Cymru’n chwilio am bobl hŷn sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro i gymryd rhan mewn prosiect creu cerddoriaeth newydd wedi’i ariannu, sef Mewn Tiwn!
Mae Mewn Tiwn wedi’i greu’n benodol ar gyfer pobl hŷn, yn arbennig y rhai sy’n byw gyda dementia sydd am:
  • Roi cynnig ar chwarae unrhyw offeryn neu sy’n gwybod yn barod sut i chwarae unrhyw offeryn
  • Gymdeithasu a chwarae cerddoriaeth gydag eraill
  • Geisio gwneud rhywbeth newydd mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar i ddementia
Os hoffech chi gymryd rhan yn y sesiynau blasu, gallwch anfon e-bost at [email protected] i gael mwy o fanylion.
 
Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.
Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 
Mewn Tiwn (In Tune): New Live Music Now Wales music-making project
Live Music Now Wales is looking for older people living in Cardiff and the Vale to take part in a new, funded music-making project, Mewn Tiwn!
Mewn Tiwn (In Tune) has been specifically created for older people in the community, particularly those living with dementia, who want to:
  • Have a go at playing any instrument or already know how to play any instrument
  • Socialise and play music with others
  • Try something new in a safe and dementia-friendly environment
If you would like to participate in the taster sessions, please email [email protected] for more details.

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.