Mae Ymchwiliad Cyhoeddus penodol i Gymru yn hollbwysig i bobl hŷn, yn ôl y Comisiynydd \\ Wales-specific Public Inquiry is crucial for older people, says Commissioner

Mae Ymchwiliad Cyhoeddus penodol i Gymru yn hollbwysig i bobl hŷn, yn ôl y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn nodi pam y mae’n credu bod angen Ymchwiliad Cyhoeddus penodol i Gymru i archwilio’r camau gweithredu a’r penderfyniadau a wnaethpwyd gan gyrff cyhoeddus a gwasanaethau yng Nghymru mewn ymateb i bandemig Covid-19, a’r effaith a gafodd y rhain ar fywydau pobl hŷn.

Darllenwch Ddatganiad y Comisiynydd ynglŷn â pham y mae Ymchwiliad Penodol i Gymru yn Hollbwysig i Bobl Hŷn


Wales-specific Public Inquiry is crucial for older people, says Commissioner

The Older People’s Commissioner for Wales has published a statement setting out why she believes a Wales-specific Public Inquiry is needed to examine the action and decisions taken by Welsh public bodies and services in response to the Covid-19 pandemic, and the impact these had on older people’s lives.

Read the Commissioner’s statement on why a Wales-specific Public Inquiry is crucial for older people

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.