ConsultationsHousing news

Connected Communities – summary report and written statement

Annwyl gyfaill  (English below) Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad Cysylltu Cymunedau – mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adroddiad ar gael yma: https://llyw.cymru/cysylltu-cymunedau-mynd-ir-afael-ag-unigrwydd-ac-ynysigrwydd-cymdeithasol  Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig, sydd ar gael yma:  A fyddech cystal â rhannu’r e-bost hwn gyda’ch sefydliadau a rhwydweithiau  Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac IntegreiddioLlywodraeth Cymru —————————————————————————————————————  Dear colleague The Welsh Government today has published the Connected Communities consultation summary report on tackling loneliness and isolation in Wales.  The report is available here:  https://gov.wales/connected-communities-tackling-loneliness-and-social-isolation The Deputy Minister for Health and Social Services has issued a written statement which is available here:  Please share this email with your organisations and networks.  Social Services and Integration DirectorateWelsh Government

]]>

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.