AgeCarersRecent Post

Caring Times Bulletin June 2021/Gwasg Gofal Bwletin Mehefin 2021

Caring Times June Bulletin 2021

Hello. As restrictions on our daily lives, due to Covid 19, are lifting we are seeing that many of our services and support continue to operate on-line, with increasing numbers being able to offer a limited face to face service . We thought it would be helpful to colleagues and carers in our community to gather together some of the information we ourselves have been using  to help carers and signpost them to potential support.

If you would like to share information that you have found useful to you as a carer in future Bulletins, please let us know by emailing [email protected] or phoning 01446 704604

Caring Times June Bulletin 2021

Gwasg Gofal Bwletin Mehefin 2021

Helo. Gan fod cyfyngiadau ar ein bywydau bob dydd, oherwydd Covid 19, yn codi, rydym yn gweld bod llawer o’n gwasanaethau a’n cymorth yn parhau i weithredu ar-lein, gyda niferoedd cynyddol yn gallu cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb cyfyngedig. Roedden ni’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol i gydweithwyr a gofalwyr yn ein cymuned pe bydden ni’n casglu at ei gilydd rywfaint o’r wybodaeth rydyn ni wedi bod yn ei defnyddio i helpu gofalwyr ac i’w cyfeirio at gymorth posibl.

Os hoffech rannu gwybodaeth yr ydych wedi’i chael yn ddefnyddiol i chi fel gofalwr mewn Bwletinau yn y dyfodol, rhowch wybod i ni drwy e-bostio [email protected] neu ffonio 01446 704604

Gwasg Gofal Bwletin Mehefin 2021

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.