Mae prosiect PhD, wedi ei noddi gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymchwilio profiadau siaradwyr Cymraeg dros 50 mlwydd oed o gofal. Rydyn ni yn chwilio am aelodau i fod yn rhan o bwyllgor llywio i dywysi, cynghori, cefnogi ac arolygu’r ymchwil.

Croesawn aelodau gyda profiad uniongyrchol o byw mewn gofal, aelodau teulu a ffrindiau agos o bobol mewn gofal, neu rheini gyda diddordeb professiynol yn y maes.

 

Os hoffech wybod mwy ewch i www.hiraethcymru.com neu cysylltwch â Angharad Higgins trwy ebost ar [email protected]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.